อ่านก่อนโหลดครับ
 
 เมื่่อ กด ลิ้ง แล้ว ต้องรอประมาณ 15 วิ ถ้า ไม่อยากรอ ให้ กด Skip This Page >  ที่มุม ขวา บนนะครับ
 
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

และถ้าใคร อยากได้ข้อ สอบ อะไร ก็ คอมเม้นขอใด้ เลยนะครับ ผม หาให้คุณได้ ก็จะลงให้ครับ

________________________


 
 
 รวม GAT - PAT ทุก วิชา มีนา 52 + พร้อม เฉลย

___________________________

ข้อสอบ GAT-PAT สอบเดือน กรกฎาคม 2552  + พร้อมเฉลย

GAT ความถนัดทั่วไป

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์


PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

รวม
PAT 7
-PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
-PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
-PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น....
-PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน.......
-PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ.
-PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี.....


___________________________ข้อสอบ GAT-PAT สอบเดือน มีนาคม 2553

รวม ทุกวิชา

___________________________รวมข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 (ม.6 ) ปี 2548

- ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์


________________________


รวมข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 (ม.6 ) ปี 2550


 - ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ


________________________

ข้อสอบ+เฉลยข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา2551


 - ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ


________________________ข้อสอบ A-NET 2550


- ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์    รอกู้ ไฟล์ แปบ ครับ หาย - -.

________________________


รวม ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ Online

 

 •  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 1 (มีนาคม 2548)
 •  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 1 (ตุลาคม 2547)
 •  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 1 (มีนาคม 2547)
 •  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 1 (มีนาคม 2546)
 •  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 1 (ตุลาคม 2545)
 •  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 1 (มีนาคม 2545)
 •  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 1 (ตุลาคม 2544)
 •  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 1 (มีนาคม 2544)
 •  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 1 (ตุลาคม 2543)
 •  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 1 (มีนาคม 2543)
 •  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 1 (ตุลาคม 2542)
 •  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 1 (มีนาคม 2542)
 •  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 1 (ตุลาคม 2541)


 • ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 2 (มีนาคม 2546)

  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 2 (ตุลาคม 2545)

  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 2 (มีนาคม 2545)

  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 2 (ตุลาคม 2544)

  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 2 (มีนาคม 2544)

  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 2 (ตุลาคม 2543)

  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 2 (มีนาคม 2543)

  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 2 (ตุลาคม 2542)

  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 2 (มีนาคม 2542)

  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 2 (ตุลาคม 2541)

  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 2 (เมษายน 2541)

  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ ก (เมษายน 2540)

  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ ก (เมษายน 2539)

  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ ก (เมษายน 2538)

  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ ก (เมษายน 2537)


  ขอบคุณ myfirstbrain.com

   

   

  ข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์Online

   

  ข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ มีนาคม 2548
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ ตุลาคม 2547
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ มีนาคม 2547
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ มีนาคม 2546
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ ตุลาคม 2545
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ มีนาคม 2545
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ ตุลาคม 2544
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ มีนาคม 2544
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ ตุลาคม 2543
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ มีนาคม 2543
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ มีนาคม 2542
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ ตุลาคม 2541
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ ตุลาคม 2540
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ 2540
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ 2539
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ 2538
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ฟิสิกส์ 2537

   

  ข้อสอบเอนทรานซ์ เคมีonline

  ข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี มีนาคม 2548
  ข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี ตุลาคม 2547
  ข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี มีนาคม 2547
  ข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี มีนาคม 2546
  ข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี ตุลาคม 2545
  ข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี มีนาคม 2545
  ข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี ตุลาคม 2544
  ข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี มีนาคม 2544
  ข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี ตุลาคม 2543
  ข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี มีนาคม 2543
  ข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี ตุลาคม 2542
  ข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี มีนาคม 2542
  ข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี ตุลาคม 2541


  ข้อสอบเอนทรานซ์ ชีววิทยาonline

  ข้อสอบเอนทรานซ์ ชีววิทยา มีนาคม 2548
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ชีววิทยา ตุลาคม 2547
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ชีววิทยา มีนาคม 2547
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ชีววิทยา มีนาคม 2546
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ชีววิทยา ตุลาคม 2545
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ชีววิทยา มีนาคม 2545
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ชีววิทยา ตุลาคม 2544
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ชีววิทยา มีนาคม 2544
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ชีววิทยา ตุลาคม 2543
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ชีววิทยา มีนาคม 2543
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ชีววิทยา ตุลาคม 2542
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ชีววิทยา มีนาคม 2542
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ชีววิทยา ตุลาคม 2541

  ข้อสอบเอนทรานซ์ ชีววิทยา 2539


  ข้อสอบเอนทรานซ์ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ

  ข้อสอบเอนทรานซ์ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ มีนาคม 2546
  ข้อสอบเอนทรานซ์ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ตุลาคม 2545
  ข้อสอบเอนทรานซ์ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ มีนาคม 2545
  ข้อสอบเอนทรานซ์ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ตุลาคม 2544
  ข้อสอบเอนทรานซ์ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ มีนาคม 2544
  ข้อสอบเอนทรานซ์ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ตุลาคม 2543
  ข้อสอบเอนทรานซ์ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ มีนาคม 2543
  ข้อสอบเอนทรานซ์ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ตุลาคม 2542
  ข้อสอบเอนทรานซ์ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ มีนาคม 2542
  ข้อสอบเอนทรานซ์ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ตุลาคม 2541

   

   

  ข้อสอบเอนทรานซ์ ภาษาอังกฤษ

  ข้อสอบเอนทรานซ์ ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2548
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2547
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2547
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2546
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2545
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2545
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2544
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2544
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2543
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2543
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2542
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2542
  ข้อสอบเอนทรานซ์ ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2541


   

  ________________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      


   

 • edit @ 19 May 2010 18:14:36 by FuN-XsO~~ ฟัน หร๐

  edit @ 19 May 2010 18:19:23 by FuN-XsO~~ ฟัน หร๐

  Comment

  Comment:

  Tweet

  open-mounthed smile open-mounthed smile big smile big smile

  #1 By rgt (103.7.57.18|113.53.40.41) on 2012-06-10 18:44