อ่านก่อนโหลดครับ
 
 เมื่่อ กด ลิ้ง แล้ว ต้องรอประมาณ 15 วิ ถ้า ไม่อยากรอ ให้ กด Skip This Page >  ที่มุม ขวา บนนะครับ
 
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

และถ้าใคร อยากได้ข้อ สอบ อะไร ก็ คอมเม้นขอใด้ เลยนะครับ ผม หาให้คุณได้ ก็จะลงให้ครับ

________________________


 
 
 รวม GAT - PAT ทุก วิชา มีนา 52 + พร้อม เฉลย

___________________________

ข้อสอบ GAT-PAT สอบเดือน กรกฎาคม 2552  + พร้อมเฉลย

GAT ความถนัดทั่วไป

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์


PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

รวม
PAT 7
-PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
-PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
-PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น....
-PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน.......
-PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ.
-PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี.....


___________________________ข้อสอบ GAT-PAT สอบเดือน มีนาคม 2553

รวม ทุกวิชา

___________________________รวมข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 (ม.6 ) ปี 2548

- ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์


________________________


รวมข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 (ม.6 ) ปี 2550


 - ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ


________________________

ข้อสอบ+เฉลยข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา2551


 - ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ


________________________ข้อสอบ A-NET 2550


- ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์    รอกู้ ไฟล์ แปบ ครับ หาย - -.

________________________


รวม ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ Online

 

 •  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 1 (มีนาคม 2548)
 •  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 1 (ตุลาคม 2547)
 •  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 1 (มีนาคม 2547)
 •  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 1 (มีนาคม 2546)
 •  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 1 (ตุลาคม 2545)
 •  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 1 (มีนาคม 2545)
 •  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 1 (ตุลาคม 2544)
 •  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 1 (มีนาคม 2544)
 •  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 1 (ตุลาคม 2543)
 •  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 1 (มีนาคม 2543)
 •  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 1 (ตุลาคม 2542)
 •  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 1 (มีนาคม 2542)
 •  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 1 (ตุลาคม 2541)


 • ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 2 (มีนาคม 2546)

  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 2 (ตุลาคม 2545)

  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 2 (มีนาคม 2545)

  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 2 (ตุลาคม 2544)

  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 2 (มีนาคม 2544)

  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 2 (ตุลาคม 2543)

  ข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์ 2 (มีนาคม 2543)